» Over Breath

Met de verkoop van heerlijke Georgische wijnen, waarmee Georgië zo beroemd is geworden ondersteunt Georgian Wines Stichting Breath. 

Het is de missie van Breath Care for Kids om de leefsituatie te verbeteren van, en een zelfstandig bestaan op te bouwen voor kwetsbare- en hulpbehoevende kinderen, ongeacht religie, huidskleur, afkomst of overtuiging.

Het is een heel traject om deze missie te volbrengen. Eerste stap daarin is het verbeteren van de leefsituatie van straatkinderen. Een verzorgd, veilig en goed onderdak voor de kinderen is een eerste vereiste. Nadat een kind een veilige plaats geboden is volgt er een heel traject met veel tussenstappen en meetmomenten. Tevens bieden wij hen door de persoonlijke aandacht een liefdevolle opvoeding waar de "professionele" ouders een belangrijke plaats bij innemen. Het gehele traject is afgestemd om samen met hen een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Sport is in dit traject een geweldig middel om structuur aan te brengen in hun leven en is daardoor ontzettend belangrijk voor ons. Sport is tevens gezond en betekent veel voor de mentale ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen. Via sport leren zij omgaan met winst en verlies, leren zij hun emoties te beheersen, leren zij samen te werken en leren zij omgaan met autoriteit. Kortom sport is voor ons geen doel maar wel een prima middel om weer structuur in het leven van kwetsbare kinderen te brengen.

En dat is ons doel: structuur en vertrouwen brengen in het leven van deze kwetsbare kinderen. Wij zetten ons in voor kinderen overal ter wereld. Grensstrepen op een kaart zijn voor ons te nemen hindernissen. Niet meer en niet minder. Samenwerking met andere organisaties telt voor ons.

Krachten bundelen. Dat is belangrijk om onze doelen te kunnen bewerkstelligen. Zo werken we samen met oa: Wilde Ganzen, KNVB, UNICEF, universiteiten, fondsen, voetbalclubs, serviceclubs, ministeries, ambassades, locale overheden, kinderbescherming, Breath Business en vele vele organisaties en personen die ons aanmoedigen en onze mogelijkheden tot doelgerichte actie verruimen. 

Meer weten over Breath Care for Kids? Kijk op www.breathcareforkids.com

Winkelwagentje

De winkelwagen is (nog) leeg.

Afrekenen